23 de outubro de 2021

Restringido   Contacto  Engador a Favoritos

Inicio

AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE SILLEDA

 


Home / PLENOS / PLENO 30-09-2010 / DEBATE PUNTOS DO DÍA

PLENO 30-09-2010

DEBATE PUNTOS DO DÍA

Estas son as primeiras intervencións da portavoz socialista no pleno para abrir os debates

 

07/10/2010

 

SOBRE OS FESTIVOS LOCAIS

 

ESTA PROPOSTA QUE HOXE DEBATIMOS EN PLENO, DEIXA EN EVIDENCIA UNHA COUSA,… A DISTANCIA DE ESTE GOBERNO COA REALIDADE DA CIDADANÍA SILLEDENSE.

 

FIXENSE NON HAI QUE IR MAIS ALO DO ANO 2008. NESE ANO  FIXOSE UNHA CONSULTA POPULAR, FALANDO COAS ASOCIACIÓNS E OS GRUPOS POLÍTICOS E O RESULTADO FOI MOI CLARO,  …HABIA QUEN PREFERIA QUE FORA O DÍA DE CARNAVAL, OU O DÍA DA PATRONA PERO A MAIORIA DAS PERSOAS VOTARON QUE OS FESTIVOS FORAN A SALETA E O DIA DESPOIS DA EMPANADA.

 

NO ANO 2009 NON FOI NECESARIO ESTE DEBATE PORQUE A SALETA COINCIDIA EN DOMINGO, E MANTIVOSE COMO SEMPRE A ALTERNANCIA.

 

PERO ESTE ANO QUE A SALETA COINCIDE EN LUNES, O GBERNO TOMA A DECISIÓN DE PROPOÑER QUE O FESTIVO SEXA O LUNS LOGO DAS FESTAS DE SILLEDA, SEN FALALO CON  NINGUEN, NIN COS GRUPOS DA POSICIÓN, E O QUE O PEOR DE TODO, NIN COAS ASOCIACIÓN NI TAN SIQUERA COS VECIÑOS

 

ESTE GOBERNO PREFIRE COMO SEMPRE DARLLE AS COSTAS A CIDADANIA E IMPOÑER O SEU CRITERIO SEN DEBATIR NUN NOVO EJERCICIO DE OPACIDADE.

 

FALARON VOSTEDES COS VECIÑOS DE SIADOR TAN SIQUERA?
SABEN QUE ESTA ANO A SALETA COINCIDE EN LUNS CO QUE É IDEAL PROPOÑER O DÍA NESA DATA?

 

NON SEI COMO ESTAMOS COS PLAZOS PARA A PRESENTACION ANTE A DELEGACIÓN DO GOBERNO, PERO SI ESTAMOS EN PLAZO PEDIMOSLLE QUE SE QUEDE SOBRE A MESA PARA DEBATIR NA XUNTA DE VOCEIROS, E COAS ASOCIACIÓNS DO CONCELLO PREVIO A SUA VOTACIÓN

 

SE O PRAZO PARA A SUA PRESENTACIÓN FAI INVIABLE ESTA OPCIÓN PEDIMOSLLE QUE UTILICEMOS ESTE MESMSO FORO COMO ESPAZO DE DEBATE,  QUE DEBATAMOS A SUA PROPOSTA , QUE AALICEMOS ENTRE TODOS OS PROS E AS CONTRAS DE ESTE FESTIVO.

 

O QUE DECIMOS OS SOCIALISTAS É QUE SE PROPOÑA A SALETA E O LUNS DA EMPANADA, XA QUE O LUNS FESTIVO EN SILLEDA CASEQUE NON SE NOTA, OS CIDAÁNS SEGUEN ACUDINDO OS SEUS POSTOS DE TRABALLO E O UNICO QUE PECHA EFECTIVAMENTE SON O CONCELLO E AS ENTIDADES BANCARIAS.

 

MENTRAS QUE A SALETA, SABENO TODOS VOSTEDES ESTÁ CHEA DE XENTE DE SILLEDA E DE TODO O CONCELLO. A SALETA FORMA PARTE DUNHA TRADICIÓN UE CONSERVOUSE FRONTE A OUTRAS COMO A PATRONA QUE PARECEN AVIGADAS A DESAPARECER , E CREO QUE ENTRE TODOS DEBERIAMOS MANTER ESE DÍA COMO DIA DE MECER E PERMITIR QUE SE SIGA SUBINDO O SANTUARIO SEN TER QUE TRABALLAR.

 

ESTA É A NOSA POSICIÓN

 

 

SE A PROPOSTA DA ALCALDESA MANTENSE NOS TERMOS NOS QUE ESTÁ REDACTADA ADIANTAMOS QUE O NOSO VOTO  VAI SER A ABSTENCIÓN COMO MEDIDA DE PROTESTA ANTE O QUE CONSIDERAMOS UNHA PROPOSTA FEITA DENDE A SOIDADE DUN GOBERNO QUE NON ESCOITA A CIDADANIA.

 

(PRESENTACION ENMENDA INVOCE)

 

SE PRESENTA UNA EMENDA IN VOCE QUE DICE

 

FIXAR COMO FESTIVOS LOCAIS PARA O ANO 2011 O DÍA DA SALETA E A FESTA DA EMPANADA, QUE SERÍAN OS DIAS 19 DE SETEMBRO  E 22 DE GAOSTO DE 2011 RESPECTIVAMENTE
SOBRE AS CESIÓNS DOS CENTROS DE SAÚDE.

 

 

 

A VISTA DE QUE IN EXTREMIS CONSEGUIRON QUE O REXISTRO DA PROPIEDADE INSCRIBISE OS CENTROS DE SAÚDE PARA PODER TRAER A PLENO ESTA DOCUMENTACIÓN, GUSTARIAME DESTACAR DUAS CUESTIÓNS FUNDAMENTAIS ANTES DE ENTRAR NO DEBATE:

 

NO PLENO PASADO TRAEN UNHA EMENDA DE COLABORACIÓN COA DEPUTACION NA QUE SE FALA DUN CONVENIO QUE NON ESTÁ RDACTADO NO MOMENTO DE TRAER A PROPOSTA AO PLENO.

 

DESTA VOLTA FAN UNHA PROPOSTA PARA DEBATIR NO PLENO SOBRE A CESION DOS CENTROS DE SAUDE SEN QUE ESTOS ESTIVERAN   INSCRITOS NO REXISTRO DA PROPIEDADE

 

 

ESTO NON É SERIO… AO PLENO OS EXPEDIENTES TEÑEN QUE VIR COMPLETOS E SO NON , POIS NON VEÑEN, E SE TEÑEN PRESA, POIS SE TRABALLA MAIS ANTES OU SE CONVOCA UN PLENO EXTRAORDINARIO.

 

DESTA VOLTA O PARECER … SALVARONSE POLA CAMPANA E A REGISTRADORA FIXOLLES O FAVOR DE EMITIR O DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN ANTES DO PLENO.

 

DEANLLE AS GRAZAS TAMEN DA NOSA PARTE

 

 

SABEN O QUE SIGNIFICA ESTO QUE TEÑEN OS PLENOS BALEIROS DE CONTIDOS, O QUE DEMOSTRA QUE NON EXISTE XESTION, E QUE PRECISAN COMPLETAR UN PAR DE PUNTOS NA ORDEN DO DIA A COSTA DO QUE SEA PARA NON QUEDAR MAL DIANTE DA CIDADANIA… EXPEDIENTES INCOMPLETOS, CON ERROS, CON ERROS NA TRAMITACIÓN… E TONICA CONSTANTE DENDE QUE ESTÁN NO GOBERNO, E TODO É DEBIDO AS PRESAS, DEIXAN TODO PARA UTLIMA HORA. ACORDANSE NA SEMANA ANTERIOR O PLENO QUE TEÑEN QUE TER CONTIDO E ASI LLE SALEN AS COUSAS COMO LLE SALEN

 

ATA EN 3 OCASIONS PREGUNTAMOSLLE PORQUE NON TRAMITABAN A CESION DOS CENTROS DE SAUDE, NO ULTIMO PLENO VOLVEMOS A FACELO, E AGORA ATOPAMONOS CON QUE O MEDO AS CRITICAS SOCIALISTAS OS OBRIGARON A FACER UNHA PROPOSTA CUN INFORME TECNICO NEGATIVO PORQUE NO ESTÁ REMATADO O EXPEDIENTE.

 

E AINDA NESAS CONDICIONS O OUTRO DI NA COMISION INFORMATIVA JAVIER CUIÑA TIVO A DESFACHATEZ DE DECIR QUE NON O FIXERAN ANTES PORQUE SE ATOPARAN CUN PROCEDEMENTO INICIADO ILEGAL.

 

SABEMOS QUE É UN CAMPEÓN DA DEMAGOGIA E QUE LLE CUSTA DISCERNIR ENTRE OS TERMOS LEGAL E ILEGAL, PERO O CERTO É QUE TRAEN AO PLENO UN EXPEDIENTE CO QUE QUEREN INTENTAR SEN ÉXITO CULPABILIZAR O EJECUTIVO SOCIALISTA DO RETRASO NA TRAMITACIÓN, CON MEDIAS VERDADES E MENTIRAS COMPLETAS.

 

 

MIRE, CANDO SE INICIA UN EXPEDIENTE O SECRETARIO INFORMA DO QUE SE TEN QUE FACER… NESTE CASO SE NOS ADVERTIA DE QUE TIÑA QUE ESTAR INSCRITOS OS BENS NO REXISTRO, QUE ERA NECESARIA FACER UN INVENTARIO DE BENS NO QUE ESTIVERAN INCLUIDOS E QUE ERA NECESARIA UNHA DEPURACIÓN FISICA DA SITUACIÓN DOS INMOBLES. EN NINGUN PUNTO DO INFORME DE BERTA ALONSO, ANTERIOR SECRETARIA DECÍA  QUE NON SE PUIDERA INICIAR ESTE EXPEDIENTE SEN TER ESTOS TRAMITES RESOLTOS. POLO TANTO O INCIO DO EXPEDIENTE É PERFECTAMENTE LEGAL

 

BEN DIFERENTE É O QUE ACONTECEU DESTA VOLTA NO QUE A SECRETARIA MUNICIPAL DILLES CLARAMENTE QUE NON PODEN ELEVAR A PLENO A CONCLUSIÓN DO EXPEDIENTE SEN TER REGISTRADO E INVENTARIADO ESTES BENS. E VOSTEDES, QUE COMO DIXEN ANTES NON ENTENDEN DE LEGALIDADES OU ILEGALIDADES O PRESENTAN ASI AO PLENO, SEN REGISTRAR, CUN INFORME TÉCNICO NEGATIVO . ESO SI QUE É UNHA ILEGALIDADE

 

OS PROCEDEMENTOS SON LEGAIS OU ILEGAIS CANDO SE REMATAN SR CUIÑA NON CANDO SE EMPEZAN.

 

POR ISO , ALEGRAME SABER QUE O REXISTRO DA PROPIEDAD INSCRIBIRA  ESTE BEN, PERO SOBRE TODO QUE O INSCRIBIRA COMO PATRIMONIAL, EVITANDO CON ESE TERMO QUE A SECRETARIA TEÑA QUE INFORMAR DE NOVO NEGATIVAMENTE POR NON TER UN INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS.

 

PERO SABE QUE, ESTE INVENTARIO É NECESARIO FACELO. NOS NON PODIAMOS PORQUE O NOSO ORZAMENTO NON TIÑA PARTIDA ORZAMENTARIA PARA FACELO… PERO VOSTEDES, QUE TANTO PRESUMIRON DE TER FEITO UN ORZAMENTO  REAL… NON O INCLUIRON. ERA A SUA OBRIGA E HABIA ADVERTENCIA DOS SERVICIOS TECNICOS DE QUE ERA NECESARIA A SUA REALIZACIÓN E VOSTEDES O OBVIARON. O OBVIARON INCLUSO SENDO UNHA RECOMENDACIÓN DO SEU FAMOSO ESTUDIO SOCIOECONOMICO.

 

OBVIARON INCLUIR NO ORZAMENTO UNHA PARTIDA QUE RA NECESARIA…SIGAN DECINDO QUE O SEU ORZAMENTO É REAL… O QUE SI É , E UNHA AUTENTICA CHAPUZA.

 

OUTRA CUESTIÓN QUE NON QUERO DEIXAR PASAR POR ALTO  E A SÚA INEPTITUDE NESTE PROCESO, SR CONCELLEIRA DE SANIDADE. O ÚNICO QUE TIÑA QUE FACER NESTA TRAMITACIÓN ERA INSCRIBILO NO REXISTRO COMO BEN PATRIMONIAL, LOGO DE QUE O GOBERNO SOCIALISTA HOUBERA DEPURADO A REALIDADE FISICA DOS INMOBLES CON INFORME TECNICO E CON INCLUSO UN PROXECTO DE SEGREGACIÓN DO TERREO ONDE ESTÁ IMPLANTADO O CENTRO DE SAÚDE DE BANDEIRA.

 

O UNICO QUE TIÑA QUE FACER ERA COLLER O EXPEDIENTE E LEVALO AO REXISTRO E PARA ISO TARDOU CASEQUE UN ANO. GUSTARIANOS QUE CUANTIFICARA OS CARTOS QUE SE TERIA AFORRADO ESTE CONCELLO SE VOSTEDE HOUBERA FEITO BEN O SEU TRABALLO. PENSO QUE COMO MINIMO TERIA QUE PRESENTAR A SUA DEMISIÓN.

 

 

NOUTRO DOS SEUS EXERCIDIOS DE DDEMAGOXIA EQUILIBRISTA JAVIER CUIÑA LOGO DE QUE A ALCADESA CONTESTASE AOS REQUIERIMENTOS DO CONELLEIRO DO BNG CON UN BUENO, ESTO É O QUE NOS TEMOS… DIXONOS QUE SE SOMOS VALENTES QUE VOTEMOS EN CONTRA DE ESTA PROPOSTA.

 

MIRE SR CUIÑA NON SE TRATA DE VALENTÍAS O COBARDIAS SE TRATA DE FACER BEN O SEU TRABALLO, SE TRATA DE QUE TAMEN NO FAGAMOS BEN O NOSO TRABALLO. SE HOXE NON ESTIVERA OS CENTROS INSCRITOS O NOSO VOTO SERÍA EN CONTRA, NON POR VALENTIA SENON POR RESPONSABILIDADE PORQUE NON PODEMOS FACER PERDER MAIS O TEMPO OS CIDAÁNS E APROBANDO O EXPTE TAL E COMO O TRAIAN PORQUE DE SEGURO QUE O PROCEDEMENTO SE ÍA A RETRASAR POR QUE A XUNTA NON IA A ACPTAR A CESION DUN INMOBLE QUE ESTABA SEN REXISTRAR

 

ESO SI PEDIRIAMOSLLE  QUE O DEIXARNA ENRIBA DA MESA E SE CELEBRASE UN PLENO EXTRAORDINARIO COA MAYOR URXENCIA POSIBLE PARA A SUA APROBACION POR UNANIMIDADE UNHA VEZ QUE ESTIVERA INSCRITO

 

A VISTA DE QUE O REXISTRO É EFECTIVO, POR  SUPOSTO QUE O NOSO VOTO VAI SER A FAVORABLE E NON POR COBARDÍA, SENÓN PORQUE É NECESARIA ESTA CESIÓN, ESO SI PERMITANME DECIRLLES QUE XA ERA HORA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


E-mail: silleda@psdeg-psoe.org
Configuración óptima 1024*768 / IE, Nestcape 4.0 ó superiores y Opera