23 de outubro de 2021

Restringido   Contacto  Engador a Favoritos

Inicio

AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE SILLEDA

 


Home / PLENOS / PLENO 25-11-2010 / Moción de promoción do asociaonismo xuve

PLENO 25-11-2010

Moción de promoción do asociaonismo xuvenil.

Esta Moción foi rexeitada polo pleno municipal, o que demostra que este Concello no ten en conta para nada á xuvendude.

 

26/11/2010

 

Paula Fernández Pena, voceira do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de Silleda, presenta para o seu estudio, debate e aprobación, se procede, por parte do Pleno do concello a seguinte moción.

En Silleda debemos ter unha aposta clara e definida nas políticas municipais para a mocidade tendo como eixos de actuación a promoción do asociacionismo xuvenil e a dinamización sociocultural da xuventude de Silleda.

A Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX) orienta e distribúe información sobre temas de interese sobre o sector como os relacionados co emprego, subvencións, tempo libre, orientación académica e intercambios, entre outros. Expide o carné xove para mozos e mozas de 12 a 26 anos. Pero non semella suficiente.

Dende o Grupo municipal socialista incídese na necesidade de desenvolver iniciativas propias dirixidas á mocidade, así como outras que xordan dende os propios colectivos, cun labor de apoio e asesoría técnica ou establecendo as correspondentes liñas de axuda.


Pero mais aló de iso debese foméntase tamén a creación de espazos de formación para que os mozos e mozas membros de asociacións xuvenís poidan facer uso dos recursos postos á súa disposición.

Cóntase cun equipamento municipal ubicado na Casa da Xuventude que está sendo utilizado como Ludoteca exclusivamente e a Casa de cultura que se adica a eventos ou a formación, esquecéndose sistematicamente a franxa de mocidade entre os 14 e os 30 anos.


 

E necesario un novo esforzo municipal que  oriente as súas iniciativas na posta en marcha  de equipamentos que dean satisfacción ás demandas e aos intereses da xuventude Silledense. Débense utilizar os inmobles existentes para a creación dunha Sala Xoven de Creación Cultural que inclúe  posta en marcha de locais de Ensaio de Música para mozos e mozas.


Nesta sala os mozos poderán ter as súas reunións, celebrar os actos culturais vencellados as súas asociacións e ter un local de ensaio onde dar renda solta as súas condicións musicais.


 

E por todo elo, propoñemos ao pleno a adopción do seguinte acordo:


Que se redacte un proxecto de mellora do anfiteatro da casa da Xuventude para acondicionalo como Sala Xoven de Creación Cultural.


 

Instar a Xunta de Galicia a que a través da dirección Xeral de Xuventude consigne os fondos necesario para habilitar o salon de actos da casa da Xuventude como  Sala Xoven de Creación Cultural.

 

 

 

 

 

 

 


E-mail: silleda@psdeg-psoe.org
Configuración óptima 1024*768 / IE, Nestcape 4.0 ó superiores y Opera